Pomoc psychologiczna z zakresu ochrony zdrowia publicznego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty o sygnaturze WKS.552.12.2021.MO

Stosowne pliki w załączeniu.

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 

 

 

 

Program Reaguj i wspieraj

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty o sygnaturze KOG.571.190.2020.ZR.
Stosowny plik w załączeniu.
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
 

 

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie powrotu do szkół po feriach

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Możliwe będzie realizowanie praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek znajdą Państwo w komunikacie MEiN, który wraz z nowymi regulacjami prawnymi dołączam do wiadomości. Informacje te zamieściliśmy również na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach.

Proszę o przekazanie tej wiadomości wszystkim zainteresowanym osobom.

 

Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek 
Minister Edukacji i Nauki Załączniki:
  1. Nowelizacja rozporządzenia MEiN
  2. Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach – komunikat MEiN

Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych instytucji