Projekty

Uczniów KLH

Zdjęcia prezentują pracę ucznia klasy pierwszej, który w ramach zajęć Wiedzy o Kulturze wykonał - wykorzystywaną już w starożytności - camerę obscura.