Barbara Jaśniewicz

dr nauk humanistycznych
dyrektor Katolickiego Liceum Humanistycznego
Im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku

Doświadczenie zawodowe:

Rozpoczęła pracę 1.09.1986 roku i nadal pracuje w różnych placówkach oświatowych, pełniąc różne funkcje. Pracowała w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum, liceum, technikum, szkołach policealnych, szkołach wyższych i uczelniach. Pełniła funkcje m.in. dyrektora, głównego wizytatora w Ministerstwie oraz starszego wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Działalność dodatkowa, m. in. :

Publikowane książki i prace naukowe:

– Barbara Jaśniewicz – Juliusz Stanisław Balicki (1890-1963) – literaturoznawca i pedagog

Juliusz Balicki – szkic do portretu – „Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny,  t. 6-7, Zielona Góra 2011.

Kalendarium życia i działalności Juliusza Balickiego pedagoga i współtwórcy podręczników szkolnych, „Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, t. 8, Zielona Góra 2011.

Meandry nadzoru pedagogicznego w dwudziestoleciu międzywojennym (na przykładzie działalności wizytacyjnej Juliusza Balickiego), „Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, t. 9-10, Zielona Góra 2013.        

Juliusz Stanisław Balicki – Kresowianin, [w:] Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej
w literaturze i sztuce
(Zielona Góra, 17-18 października 2013r.), red. Maria Jazownik, Leszek Jazownik, Zielona Góra  2014

Narodowe i europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w Juliusza Balickiego koncepcji wychowania państwowego, [w:] Narodowe oraz europejskie dziedzictwo kulturowo- literackie
w programach nauczania i podręcznikach szkolnych
, red. B. Kędzia-Klebeko, B. Louichon,

L. Jazownik, Szczecin 2014

– Neurodydaktyka – 2014

– Metoda tutoringu w warszawskich szkołach – Oświata Mazowiecka – Warszawa 2015

O wychowanie ku wartościom narodowo – patriotycznym  w edukacji szkolnej, „Meritum”  Warszawa – 2016.

Odznaczenia i nagrody:

2009

Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych.

2016

Medal Komisji Edukacji Narodowej
Minister Edukacji Narodowej

2017

Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent RP

2017  – podziękowanie Ministra Edukacji Narodowej

Nagrody: Ministra, Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  rektorów, dyrektorów szkół, itd

Zainteresowania:

Badania naukowe z różnych dziedzin, plastyka , teatr, muzyka; psychologia, pedagogika; literatura, filozofia, religioznawstwo, neurodydaktyka.

Motto życiowe:

Zło dobrem zwyciężaj !