Szkolne Wiadomości

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy,uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 
Z wyrazami szacunkuAnna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Załączniki:
1) Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022
2) Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – komunikat MEiN

Szkolne Wiadomości