Szkolne Wiadomości

Egzamin Maturalny 2021 – Informacje

Informujemy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym w 2021 roku zdający nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych oraz do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Szkolne Wiadomości